Zaštitimo osobe s invaliditetom tokom pandemije koronavirusa

U Bosni i Hercegovini je počela kampanja "Zaštitimo osobe s invaliditetom tokom pandemije koronavirusa". Cilj je osvijestiti građane i potkanuti ih da pomognu osobama s invaliditetom tokom pandemije.

Zaštitimo osobe s invaliditetom tokom pandemije koronavirusa
U Bosni i Hercegovini je počela kampanja "Zaštitimo osobe s invaliditetom tokom pandemije koronavirusa". Cilj je osvijestiti građane i potkanuti ih da pomognu osobama s invaliditetom tokom pandemije.