YouTube sada može prikazivati više reklama, a kreatorima ne mora ništa plaćati

YouTube od danas počinje prikazivati oglase na videozapisima pojedinih kreatora, ali neće im isplaćivati nikakve prihode od toga jer nisu dovoljno "veliki" da bi se mogli uključiti u partnerski program platforme za monetizaciju.

YouTube sada može prikazivati više reklama, a kreatorima ne mora ništa plaćati
YouTube od danas počinje prikazivati oglase na videozapisima pojedinih kreatora, ali neće im isplaćivati nikakve prihode od toga jer nisu dovoljno "veliki" da bi se mogli uključiti u partnerski program platforme za monetizaciju.