Vildana Bešlija traži ukidanje parafiskalnih nameta pri osnivanju firmi

Zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo Vildana Bešlija uputila je Vladi Kantona Sarajevo, odnosno resornim ministarstvima, inicijativu za ukidanje parafiskalnih nameta pri osnivanju privrednih društava i obrta u Kantonu Sarajevo.

Vildana Bešlija traži ukidanje parafiskalnih nameta pri osnivanju firmi
Zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo Vildana Bešlija uputila je Vladi Kantona Sarajevo, odnosno resornim ministarstvima, inicijativu za ukidanje parafiskalnih nameta pri osnivanju privrednih društava i obrta u Kantonu Sarajevo.