Uputstva za rad kina, pozorišta i dvorana: Mjere kojih se svi moraju pridržavati

Nakon što je Federalni štab donio naredbu kojom se dozvoljava pružanje usluga u izložbene prostore, kina, pozorišta i koncertne dvorane vrijedi podsjetiti na preporuke za njihov rad koje je izdao Zavod za javno zdravstvo FBiH.

Uputstva za rad kina, pozorišta i dvorana: Mjere kojih se svi moraju pridržavati
Nakon što je Federalni štab donio naredbu kojom se dozvoljava pružanje usluga u izložbene prostore, kina, pozorišta i koncertne dvorane vrijedi podsjetiti na preporuke za njihov rad koje je izdao Zavod za javno zdravstvo FBiH.