Upozorenje za Kanton Sarajevo: U zraku prisutan polen ambrozije

Iz Centra za ekologiju i prirodne resurse "Akademik Sulejman Redžić" Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu i Laboratorije za palinologiju su saopćili da je u zraku prisutan polen visoko alergene biljke ambrozije, ali su utvrđene i niske do umjereno visoke koncentracije polena ostalih korova.

Upozorenje za Kanton Sarajevo: U zraku prisutan polen ambrozije
Iz Centra za ekologiju i prirodne resurse "Akademik Sulejman Redžić" Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu i Laboratorije za palinologiju su saopćili da je u zraku prisutan polen visoko alergene biljke ambrozije, ali su utvrđene i niske do umjereno visoke koncentracije polena ostalih korova.