Uposlenici domova zdravlja u Sarajevu: Broj zdravstvenih radnika na bolovanju je alarmantan

Sindikat radnika u zdravstvu Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, u saopćenju skreće pažnju da je od ukupno 2.080 uposlenika te ustanove, na dan 20.11.2020., njih 324 bilo na bolovanju po različitim osnovama, a najviše zbog obolijevanja od COVID-19.

Uposlenici domova zdravlja u Sarajevu: Broj zdravstvenih radnika na bolovanju je alarmantan
Sindikat radnika u zdravstvu Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, u saopćenju skreće pažnju da je od ukupno 2.080 uposlenika te ustanove, na dan 20.11.2020., njih 324 bilo na bolovanju po različitim osnovama, a najviše zbog obolijevanja od COVID-19.