U Africi planiraju koristiti solarne frižidere za transport vakcina protiv koronavirusa

Solarni frižider je jedan od odgovora na brojne izazove u transportu i skladištenju vakcina protiv koronavirusa u Africi.

U Africi planiraju koristiti solarne frižidere za transport vakcina protiv koronavirusa
Solarni frižider je jedan od odgovora na brojne izazove u transportu i skladištenju vakcina protiv koronavirusa u Africi.