Trump ne zna gubiti ili kako Amerika može postati autoritativna banana republika

Intelektualna krema Sjedinjenih Američkih Država, posebno lijevo orijentisana, sedmicama je sve glasnija u gotovo jedinstvenom stavu - predstojeći predsjednički izbori balansirat će na samoj ivici demokratije.

Trump ne zna gubiti ili kako Amerika može postati autoritativna banana republika
Intelektualna krema Sjedinjenih Američkih Država, posebno lijevo orijentisana, sedmicama je sve glasnija u gotovo jedinstvenom stavu - predstojeći predsjednički izbori balansirat će na samoj ivici demokratije.