Sudovi u BiH tokom 2020. godine riješili 80 posto starih predmeta

Prema najnovijim podacima godišnje analize i praćenja procesa rješavanja najstarijih predmeta, sudovi u Bosni i Hercegovini su u 2020. godini riješili 140.452 stara predmeta.

Sudovi u BiH tokom 2020. godine riješili 80 posto starih predmeta
Prema najnovijim podacima godišnje analize i praćenja procesa rješavanja najstarijih predmeta, sudovi u Bosni i Hercegovini su u 2020. godini riješili 140.452 stara predmeta.