Spaljivanje zastave EU i drugih zemalja u Njemačkoj se kažnjava zatvorom

Njemačka je usvojila zakon prema kojem je spaljivanje zastave EU i drugih zemalja kažnjivo zatvorskom kaznom do tri godine.

Spaljivanje zastave EU i drugih zemalja u Njemačkoj se kažnjava zatvorom
Njemačka je usvojila zakon prema kojem je spaljivanje zastave EU i drugih zemalja kažnjivo zatvorskom kaznom do tri godine.