Smanjite stres i napetost tehnikom dubokog disanja

Kada smo pod stresom, često nas hvata panika koja sa sobom nosi niz fizičkih simptoma poput lupanja srca, nedostatka zraka, vrtoglavica, mučnine i mnogi drugi simpotmi.

Smanjite stres i napetost tehnikom dubokog disanja
Kada smo pod stresom, često nas hvata panika koja sa sobom nosi niz fizičkih simptoma poput lupanja srca, nedostatka zraka, vrtoglavica, mučnine i mnogi drugi simpotmi.