Slavo Kukić: Nacionalističke kabadahije su dobili lekcije na izborima širom BiH

Nacionalne stranke neposredno nakon rata na izborima bile su "spas" za građane Bosne i Hercegovine, ali više od 20 godina poslije, građani su prema riječima sociologa Slave Kukića odlučili da vrijeme nacionalističkog balahanja istječe.

Slavo Kukić: Nacionalističke kabadahije su dobili lekcije na izborima širom BiH
Nacionalne stranke neposredno nakon rata na izborima bile su "spas" za građane Bosne i Hercegovine, ali više od 20 godina poslije, građani su prema riječima sociologa Slave Kukića odlučili da vrijeme nacionalističkog balahanja istječe.