Singapur je prva zemlja koja je odobrila piletinu uzgojenu u laboratoriji

Vlasti u Sinagapuru odobrile su puštanje na tržište mesa koje ne dolazi od zaklanih životinja.

Singapur je prva zemlja koja je odobrila piletinu uzgojenu u laboratoriji
Vlasti u Sinagapuru odobrile su puštanje na tržište mesa koje ne dolazi od zaklanih životinja.