Protest protiv zloupotreba historije u procesu evropskih integracija Sjeverne Makedonije

Predsjednik Udruženja za modernu historiju Sarajevo, profesor historije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Husnija Kamberović izjavio je danas da jedan broj poznatih historičara iz zemalja reagiona uputio protest protiv zloupotreba historije u procesu evropskih integracija Sjeverne Makedonije.

Protest protiv zloupotreba historije u procesu evropskih integracija Sjeverne Makedonije
Predsjednik Udruženja za modernu historiju Sarajevo, profesor historije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Husnija Kamberović izjavio je danas da jedan broj poznatih historičara iz zemalja reagiona uputio protest protiv zloupotreba historije u procesu evropskih integracija Sjeverne Makedonije.