Pročitajte zajedničku "dejtonsku čestitku" Vijeća Evrope, Delegacije EU, UN-a i OSCE-a

Vijeće Evrope, Delegacija Evropske unije, Ujedinjene nacije i Misija OSCE-a u BiH čestitali su građanima 25. godišnjicu mira u Bosni i Hercegovini, navodeći da je to važna obljetnica koju su omogućili građani iz svih dijelova BiH, a koji su naporno radili na tome da BiH nastavi svoj put ka stabilnijoj budućnosti, sa prilikama i sve boljim izgledima za svoje mlađe generacije.

Pročitajte zajedničku "dejtonsku čestitku" Vijeća Evrope, Delegacije EU, UN-a i OSCE-a
Vijeće Evrope, Delegacija Evropske unije, Ujedinjene nacije i Misija OSCE-a u BiH čestitali su građanima 25. godišnjicu mira u Bosni i Hercegovini, navodeći da je to važna obljetnica koju su omogućili građani iz svih dijelova BiH, a koji su naporno radili na tome da BiH nastavi svoj put ka stabilnijoj budućnosti, sa prilikama i sve boljim izgledima za svoje mlađe generacije.