Poruka na mostu Ars Aevi za gradonačelnika Sarajeva i općinskog načelnika

Nezadovoljni građani danas su na mostu Ars Aevi u Sarajevu ostavili poruku gradonačelniku Sarajeva i općinskom načelniku, u kojoj su napisali da je potrebno da na prikladan način upoznaju građane da je ovaj most finansirao i projektirao italijanski arhitekta Renzo Piano.

Poruka na mostu Ars Aevi za gradonačelnika Sarajeva i općinskog načelnika
Nezadovoljni građani danas su na mostu Ars Aevi u Sarajevu ostavili poruku gradonačelniku Sarajeva i općinskom načelniku, u kojoj su napisali da je potrebno da na prikladan način upoznaju građane da je ovaj most finansirao i projektirao italijanski arhitekta Renzo Piano.