Pojedini uposlenici Pentagona pozivaju na objavljivanje saznanja o fenomenu NLO

Osobe koje su radile na Pentagonovom programu posvećenom istraživanju neidentifikovanih letećih objekata poručile su da pojedina saznanja o tome treba javno objaviti.

Pojedini uposlenici Pentagona pozivaju na objavljivanje saznanja o fenomenu NLO
Osobe koje su radile na Pentagonovom programu posvećenom istraživanju neidentifikovanih letećih objekata poručile su da pojedina saznanja o tome treba javno objaviti.