Paralizirana Britanka slikarska djela stvara pokretima očiju

Paralizirana Sarah Ezekiel iz Londona slika pokretima očiju, a dobila je i međunarodno priznanje za svoja djela.

Paralizirana Britanka slikarska djela stvara pokretima očiju
Paralizirana Sarah Ezekiel iz Londona slika pokretima očiju, a dobila je i međunarodno priznanje za svoja djela.