Od sutra moguće podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasova u Mostaru

Centralna izborna komisija BiH je na 1. (hitnoj, korespodentnoj) sjednici održanoj 3.1.2021. godine donijela Odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora 2020. godine u Gradu Mostaru.

Od sutra moguće podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasova u Mostaru
Centralna izborna komisija BiH je na 1. (hitnoj, korespodentnoj) sjednici održanoj 3.1.2021. godine donijela Odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora 2020. godine u Gradu Mostaru.