Novi editorijal Belme Tvico: Sjećanje na sarajevskog fotografa Almedina Handanovića

Emotivna saradnja Belme Tvico-Stambol i preminulog fotografa Almedina Handanovića ugledala je svjetlo dana. Radi se o "Scenama Sarajeva" koje predstavljaju prošlost prikazanu u kvadratima.

Novi editorijal Belme Tvico: Sjećanje na sarajevskog fotografa Almedina Handanovića
Emotivna saradnja Belme Tvico-Stambol i preminulog fotografa Almedina Handanovića ugledala je svjetlo dana. Radi se o "Scenama Sarajeva" koje predstavljaju prošlost prikazanu u kvadratima.