Novi Disneyjev robot trepće i imitira ljudske pokrete lica

Kada pređete preko činjenica da trenutno nije prekriven kožom, robot kompanije Disney Research izgleda impresivno, posebno uz sposobnost imitiranja ljudskih pokreta lica, od treptanja do suptilnih pokreta glavom.

Novi Disneyjev robot trepće i imitira ljudske pokrete lica
Kada pređete preko činjenica da trenutno nije prekriven kožom, robot kompanije Disney Research izgleda impresivno, posebno uz sposobnost imitiranja ljudskih pokreta lica, od treptanja do suptilnih pokreta glavom.