Nova studija pokazala da muškarci brže gube antitijela protiv koronavirusa

Nova studija sugeriše da bi nivo antitijela koronavirusa mogao brže padati kod muškaraca u odnosu na žene.

Nova studija pokazala da muškarci brže gube antitijela protiv koronavirusa
Nova studija sugeriše da bi nivo antitijela koronavirusa mogao brže padati kod muškaraca u odnosu na žene.