Napravi plavi krug i educiraj se o dijabetesu

Dijabetes je hronično oboljenje koje sa sobom nosi niz zdravstvenih komplikacija ukoliko se blagovremeno ne prepozna, ne tretira i ne drži pod kontrolom.

Napravi plavi krug i educiraj se o dijabetesu
Dijabetes je hronično oboljenje koje sa sobom nosi niz zdravstvenih komplikacija ukoliko se blagovremeno ne prepozna, ne tretira i ne drži pod kontrolom.