Najupečatljivije fotografije koje su obilježile 2020. godinu

Američki historičar Kelly Grovier je odabrao 14 najupečatljivijih fotografija 2020. godine, a koje uključuju nevjerovatne prizore prirodnih pojava, životinja, ljudi i dešavanja koja su obilježila ovu godinu.

Najupečatljivije fotografije koje su obilježile 2020. godinu
Američki historičar Kelly Grovier je odabrao 14 najupečatljivijih fotografija 2020. godine, a koje uključuju nevjerovatne prizore prirodnih pojava, životinja, ljudi i dešavanja koja su obilježila ovu godinu.