Klimatske promjene produžavaju sezonu alergija i povećavaju koncentraciju polena

Klimatske promjene doprinose tome da sezonska alergija počne mjesec ranije, pokazala je nova studija. Utvrđeno je da sve više temperature produžavaju sezonu alergije na polen i povećavaju koncentraciju polena.

Klimatske promjene produžavaju sezonu alergija i povećavaju koncentraciju polena
Klimatske promjene doprinose tome da sezonska alergija počne mjesec ranije, pokazala je nova studija. Utvrđeno je da sve više temperature produžavaju sezonu alergije na polen i povećavaju koncentraciju polena.