Klimatska kriza: 2020. se izjednačila sa 2016. kao najtoplija godina ikad zabilježena

Klimatska kriza nije ublažena ni u 2020. godini, zabilježene su najviše globalne temperature, alarmantne vrućine i šumski požari na Arktiku te rekordnih 29 tropskih oluja u Atlantiku.

Klimatska kriza: 2020. se izjednačila sa 2016. kao najtoplija godina ikad zabilježena
Klimatska kriza nije ublažena ni u 2020. godini, zabilježene su najviše globalne temperature, alarmantne vrućine i šumski požari na Arktiku te rekordnih 29 tropskih oluja u Atlantiku.