Josipa Lisac: Ne volim kada me zovu divom, tu etiketu danas nosi puno ljudi

Jedinstvena umjetnica koja ne voli da je se zove "muzičkom divom", već preferira kratko i jasno - Josipa Lisac, uskoro će održati svoj prvi virtuelni koncert. Četrnaestog februara slavit će ljubav ili, drugim riječima, ono što je najviše obilježilo više od pet decenija njene karijere.

Josipa Lisac: Ne volim kada me zovu divom, tu etiketu danas nosi puno ljudi
Jedinstvena umjetnica koja ne voli da je se zove "muzičkom divom", već preferira kratko i jasno - Josipa Lisac, uskoro će održati svoj prvi virtuelni koncert. Četrnaestog februara slavit će ljubav ili, drugim riječima, ono što je najviše obilježilo više od pet decenija njene karijere.