Istraživanje u regiji: Svojom težinom zadovoljno samo 50 posto djece

U Sarajevu su predstavljeni rezultati istraživanja o navikama i ponašanju osnovnoškolske djece kada su u pitanju prehrana, dijeta, te tjelesna aktivnost, kao i vrijeme provedeno uz ekrane.

Istraživanje u regiji: Svojom težinom zadovoljno samo 50 posto djece
U Sarajevu su predstavljeni rezultati istraživanja o navikama i ponašanju osnovnoškolske djece kada su u pitanju prehrana, dijeta, te tjelesna aktivnost, kao i vrijeme provedeno uz ekrane.