Irska: Devet hiljada djece umrlo u katoličkim domovima između 1922. i 1998. godine

Najmanje devet hiljada djece umrlo je u irskim kućama za majke i bebe kojima je upravljala Irska katolička crkva, između 1922. i 1998. godine gdje su nevjenčane majke i njihova vanbračna djeca bili prisiljeni živjeti u zastrašujućim uslovima.

Irska: Devet hiljada djece umrlo u katoličkim domovima između 1922. i 1998. godine
Najmanje devet hiljada djece umrlo je u irskim kućama za majke i bebe kojima je upravljala Irska katolička crkva, između 1922. i 1998. godine gdje su nevjenčane majke i njihova vanbračna djeca bili prisiljeni živjeti u zastrašujućim uslovima.