Harun Yahya, vođa kulta u Turskoj osuđen na više od 1.000 godina zatvora

Pred Turskim sudom u Istanbulu na više od hiljadu godina zatvora osuđen je kontraverzni islamski propovjednik Adnan Oktar, poznatiji kao Harun Yahya, čija su djela prevođena i na bosanski jezik.

Harun Yahya, vođa kulta u Turskoj osuđen na više od 1.000 godina zatvora
Pred Turskim sudom u Istanbulu na više od hiljadu godina zatvora osuđen je kontraverzni islamski propovjednik Adnan Oktar, poznatiji kao Harun Yahya, čija su djela prevođena i na bosanski jezik.