Google optužen za nezakonitosti kojima drži monopol nad internet oglašavanjem

Deset američkih država, na čelu s Teksasom, optužilo je Google za poduzimanje nezakonitih koraka u praksi oglašavanja, a kako bi sačuvao monopol nad ovim tržištem na internetu.

Google optužen za nezakonitosti kojima drži monopol nad internet oglašavanjem
Deset američkih država, na čelu s Teksasom, optužilo je Google za poduzimanje nezakonitih koraka u praksi oglašavanja, a kako bi sačuvao monopol nad ovim tržištem na internetu.