Donald Trump će u januaru izgubiti poseban tretman na Twitteru

Još uvijek aktuelni američki predsjednik Donald Trump poseban tretman na Twitteru izgubit će 20. januara kada Joe Biden preuzme funkciju.

Donald Trump će u januaru izgubiti poseban tretman na Twitteru
Još uvijek aktuelni američki predsjednik Donald Trump poseban tretman na Twitteru izgubit će 20. januara kada Joe Biden preuzme funkciju.