"Doktor kad mi treba" sve popularniji: 150 zdravstvenih profesionalaca rješava vaše medicinske dileme

Prva dva mjeseca rada zdravstvenog portala "Doktor kad mi treba" pokazala su da postoji velika potreba i zainteresovanost pacijenata za online komunikaciju i konsultacije sa zdravstvenim osobljem.

"Doktor kad mi treba" sve popularniji: 150 zdravstvenih profesionalaca rješava vaše medicinske dileme
Prva dva mjeseca rada zdravstvenog portala "Doktor kad mi treba" pokazala su da postoji velika potreba i zainteresovanost pacijenata za online komunikaciju i konsultacije sa zdravstvenim osobljem.