Desocijalizacija u pandemiji: Bh. psihoterapeuti primjećuju nedostatak empatije kod ljudi

Pandemija je u mnogome narušila mentalno zdravlje ljudi, ne što već mjesecima upozoravaju psihoterapeuti širom svijeta, a jedan od glavnih izazova su narušeni međuljuski odnosi i desocijalizacija stanovništva zbog sve manje "živih susreta".

Desocijalizacija u pandemiji: Bh. psihoterapeuti primjećuju nedostatak empatije kod ljudi
Pandemija je u mnogome narušila mentalno zdravlje ljudi, ne što već mjesecima upozoravaju psihoterapeuti širom svijeta, a jedan od glavnih izazova su narušeni međuljuski odnosi i desocijalizacija stanovništva zbog sve manje "živih susreta".