Ciklus predavanja Mladena Milićevića u programu "Muzika u kontekstu"

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu će u saradnji sa kompozitorom i profesorom iz Sarajeva sa sjedištem u Los Angelesu Mladenom Milićevićem održati cjelosemestralni program.

Ciklus predavanja Mladena Milićevića u programu "Muzika u kontekstu"
Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu će u saradnji sa kompozitorom i profesorom iz Sarajeva sa sjedištem u Los Angelesu Mladenom Milićevićem održati cjelosemestralni program.