Britanska vlada u pandemiji netransparentno potrošila 20 milijardi eura

Britanski revizor je objavio novi izvještaj koji je pokazao da vlada Velike Britanije nije bila transparentna u dodjeljivanju ugovora o nabavci i o uslugama vrijednim 20,1 milijardu eura u okviru pandemije.

Britanska vlada u pandemiji netransparentno potrošila 20 milijardi eura
Britanski revizor je objavio novi izvještaj koji je pokazao da vlada Velike Britanije nije bila transparentna u dodjeljivanju ugovora o nabavci i o uslugama vrijednim 20,1 milijardu eura u okviru pandemije.