Aktivnost Vanjskopolitičke inicijative: Kako podići svijest mladih o internetu i politici

Dvodnevna aktivnost Vanjskopolitičke inicijative (VPI) Bosne i Hercegovine "Mladi Online: Čujemo li se? Aktiviraj se!" jučer je završena. Cilj je bio da se podigne svijest o internetu i sociopolitičkom angažmu mladih te predlože konkretna rješenja.

Aktivnost Vanjskopolitičke inicijative: Kako podići svijest mladih o internetu i politici
Dvodnevna aktivnost Vanjskopolitičke inicijative (VPI) Bosne i Hercegovine "Mladi Online: Čujemo li se? Aktiviraj se!" jučer je završena. Cilj je bio da se podigne svijest o internetu i sociopolitičkom angažmu mladih te predlože konkretna rješenja.